REGULAMIN ŻARNOWIEC CROSS DUATHLON

1. CEL

 • promocja gminy Dopiewo
 • upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dopiewo
 • promocja duathlonu

2. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie
 • Gmina Dopiewo

3. TERMIN, DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU

 • a) zawody odbędą się w dniu 27 października /sobota/ 2018 roku, start zawodów godzina 12.00
 • b) miejsce startu i mety znajduje się w miejscowości Żarnowiec
 • c) I część zawodów bieg ok. 3 km (jedna pętla po nieutwardzonych drogach, lesie). Pomiar trasy - GPS
 • d) II część zawodów rower ok. 12 km (jedna pętla po nieutwardzonych drogach, lesie), kask obowiązkowy, dozwolone są wszystkie typy rowerów. Pomiar trasy - GPS
 • e) III część zawodów bieg ok. 4,5 km (jedna pętla po nieutwardzonych drogach, lesie, drewnianych schodach). Pomiar trasy – GPS
 • f) zawody przeprowadzone zostaną przy ograniczonym ruchu drogowym
 • g) drogi gminne i powiatowe na czas przejazdu rowerem i biegu zawodników będą czasowo zamknięte.
 • h) pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów mocowanych na wysokości kostki
 • i) oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto
 • j) nie ma limitu czasowego
 • k) zawodnicy startujący w sztafecie przekazują sobie chipa w strefie zmian.
 • l) zagubienie lub w przypadku sztafet nieprzekazanie sobie chipa powoduje dyskwalifikację drużyny.
 • m) wszystkie chipy są zwrotne na mecie.

4. OPŁATY STARTOWE

 • a) I termin wpłaty do 12 października 2018 – zameldowani mieszkańcy Gminy Dopiewo 45,00 zł, niezameldowani i z poza gminy Dopiewo 60,00 zł
 • b) II termin wpłaty do 24 października 2018 – 55,00 i 65,00 zł
 • c) płatności dokonywana jest za pomocą systemu przelewy24.pl
 • d) opłaty startowe nie są zwrotne. Możliwość przepisania pakietu na innego zawodnika w terminie do 24 października 2018 roku.

5. KATEGORIE WIEKOWE, KLASYFIKACJE, NAGRODY

 • Kategorie wiekowe - starty indywidualne
  • K1 16 – 20 lat (rocznik 2002 – 1998)
  • K2 21 – 30 lat (rocznik 1997 – 1988)
  • K3 31 – 40 lat (rocznik 1987 – 1978)
  • K4 41 – 50 lat (rocznik 1977 – 1968)
  • K5 51 – 60 lat (rocznik 1967 – 1958)
  • K6 61 i starsze (rocznik 1957 – )
  • M1 16 – 20 lat (rocznik 2002 – 1998)
  • M2 21 – 30 lat (rocznik 1997 – 1988)
  • M3 31 – 40 lat (rocznik 1987 – 1978)
  • M4 41 – 50 lat (rocznik 1977 – 1968)
  • M5 51 – 60 lat (rocznik 1967 – 1958)
  • M6 61 i starsi (rocznik 1957 – )
 • Kategorie wiekowe - sztafety
  • SZT 1 – do 50 lat (liczone od roczników urodzenia)
  • SZT 2 – od 51 lat – 70 lat
  • SZT 3 – od 71 lat – 90 lat
  • SZT 4 - od 91 lat – i więcej
 • Sztafeta może liczyć tylko dwie osoby: biegacz i rowerzysta
 • Sztafeta może mieć skład mieszany – nie ma to znaczenie w klasyfikacji końcowej. Zawodnik biegający rywalizuje na obu dystansach biegowych, zawodnik jadący rowerem rywalizuje tylko na dystansie rowerowym
 • Kategorie wiekowe - sztafety
  • SZT 1 – do 50 lat (liczone od roczników urodzenia)
  • SZT 2 – od 51 lat – 70 lat
  • SZT 3 – od 71 lat – 90 lat
  • SZT 4 - od 91 lat – i więcej
 • Nagrody przewidziane są:
  • w kategorii OPEN dla trzech najwyżej sklasyfikowanych kobiet i mężczyzn
  • /zwycięzcy kategorii open nie są klasyfikowani w kategoriach wiekowych/
  • we wszystkich w/w kategoriach wiekowych dla trzech najwyżej sklasyfikowanych kobiet i mężczyzn
  • we wszystkich w/w kategoriach wiekowych sztafet dla trzech najwyżej sklasyfikowanych zespołów
  • pamiątkowy medal dla każdego uczestnika, który ukończy zawody

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • a) prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 27 października 2018 roku będą miały ukończone 16 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, dokonają opłaty startowej.
 • b) zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go.
 • c) zawodnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia
 • i nazwiska na wynikach z zawodów na materiałach promocyjnych
 • i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy CROSS DUATHLON Żarnowiec oraz Gminy Dopiewo – Gminnych Ośrodków Sportu i Rekreacji.
 • d) organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Cross Duathlon Żarnowiec robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.
 • e) uczestnik cross duathlon Żarnowiec wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r podczas dokonywania zgłoszenia po uprzednim zapoznaniu się ze wszystkim oświadczeniami dostępnymi w formularzu zapisów cross duathlon Żarnowiec.

7. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA, LIMIT UCZESTNIKÓW, PAKIETY

 • a) po dokonaniu rejestracji, należy dokonać opłaty startowej poprzez system płatności elektronicznych przelewy24.pl
 • b) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej
 • c) o terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu na konto organizatora
 • d) obowiązuje limit liczby uczestników 200 osób (łącznie zawodnicy indywidualni i sztafety). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu startujących.
 • e) organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
 • w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 • f) pakiety startowe (pamiątkowa koszulka, numer startowy, numery na kask i rower, chip zwrotny) wydawane będą w:
  • piątek 26 października 2018 r. w hali sportowej GOSiR Dopiewo, ul. Polna 1a w godzinach 10.00 – 20.00
  • w sobotę 28 października 2017 r. w biurze zawodów /wiata piknikowa w Żarnowcu/ w godzinach 9.00 – 11.30

8. WYNIKI

 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora zawodów www.duathlonzarnowiec.pl www.gosir.dopiewo.pl

9. UWAGI KOŃCOWE

 • a) zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne
 • b) zawodnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany
 • c) każdy zawodnik zobowiązany jest do startu w stroju sportowym, jazdy na sprawnym rowerze w bezpieczny sposób z zapiętym kaskiem rowerowym.
 • d) numer startowy wchodzący w skład pakietu musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów.
 • e) w przypadku awarii roweru w trakcie wyścigu należy usunąć się wraz z nim
 • z trasy przejazdu w taki sposób, aby nie zakłócać przebiegu wyścigu.
 • f) na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępny będzie poczęstunek dla zawodników.
 • g) na mecie nie będzie możliwości skorzystania z natrysków. Istnieje możliwość skorzystania z kąpieli w hali GOSiR Dopiewo ul. Polna 1a (4 km od biura zawodów)
 • h) w czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
 • i) wszelkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie organizator.
 • j) interpretacja regulaminu należy do organizatora

(-) Marcin Napierała
Dyrektor GOSiR Dopiewo

Aktualizacja: 2018-09-05